Snerydning

SNERYDNING

Grundejerforeningen får ryddet sne i det omfang det menes påkrævet, men det indebærer ikke at snerydning, eller mangel på samme, fritager hver enkelt grundejer for ansvar, idet det i bund og grund er

Dit eget ansvar!

Når Danmark i perioder er dækket af en hvid, tyk snedyne, er det som grundejer din pligt, ud til midten af vejen, at fjerne sneen hurtigst muligt. I ekstreme tilfælde kan bestyrelsen kan dog foranledige snerydning. Grundejerforeningen er uden ansvar for at sikre gennemkørsel for redningskøretøjer, postudbringning og renovation.

I Gribskov Kommune udføres snerydning og glatførebekæmpelse efter det vedtagne vinterregulativ.

Kommunen varetager driften af de kommunale veje, herunder snerydning og glatførebekæmpelse, jfr. det vedtagne vinterregulativ, og har et stående beredskab i vinterperioden 1. november – 31. marts . Snerydning af kommunens veje sker i en prioriteret rækkefølge.
De veje, som har størst trafikal og geografisk betydning, ryddes først.

Prioriteret rydning
Vejene er delt op i A, B, og C-veje.
A-veje er primære veje og som vi rydder for sne hele døgnet.
B-veje er sekundære veje, fortove, stier og pladser, som vi rydder i dagtimerne.
C-veje er sekundærveje, som vi rydder i det omfang, der er mandskab og materiel til rådighed.
Se kort over A, B og C-veje her
Udover snerydning på vejene, passer kommunen naturligvis sin forpligtigelse som grundejer ved kommunens ejendomme – også i snevejr.

Grundejeres pligt i snevejr
Alle grundejere skal rydde for sne og bekæmpe det glatte føre på fortove og stier ud for deres ejendom.

Private fællesveje
Alle private fællesveje er C veje, der ikke ryddes af kommunen. Enkelte privat fællesvej udgør en så vigtig færdselsåre i forbindelse med skolevej eller anden offentlig interesse, at kommunen har valgt at rydde dem. På alle andre privat fællesveje skal du som grundejer rydde for sne og bekæmpe det glatte føre på vej og fortov. Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje er sidestillet med pligten til at vedligholde vejen.
Hvis du ikke opfylder pligten til snerydning og glatførebekæmpelse, kan du blive draget til ansvar.

By- og sommerhusområder
Har du ejendom i by- og sommerhusområderne skal du rydde sne og glatførebekæmpe på vejarealet ud for ejendommen.

Landzone
Har du en ejendom i en landzone, skal du rydde den vej, som du benytter til og fra din ejendom.

Gode råd til bekæmpelse af sne og glatføre
Køb grus eller salt i god tid
Ryd evt. sne af først og spred derefter grus eller salt

Gribskov Kommune har tilsynspligten i forhold til at sikre, at grundejerne overholder deres forpligtelser.
Har du spørgsmål vedr. snerydning eller glatførebekæmpelse, er du velkommen til at kontakte Vej og Teknik.

Vej og Teknik
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Telefon: 72 49 60 09
E-mail: tvf@gribskov.dk

Læs også vores pjece Snerydning og glatførebekæmpelse.

Lovgrundlag
Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpelse efter et vinterregulativ. Her står alle specifikke oplysninger om kommunens og grundejernes pligter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *