Vandforsyning

Vi får vand fra det private “Villingebæk vandværk”.

Vandværket aflæser selv forbruget af vand i januar måned.

Det anbefales at I selv holder lidt øje med jeres vandforbrug.

link til: www.villingevand.dk

EN HISTORISK OVERSIGT

 

I 1936 forsvandt vandet i brøndene hos de ejendomme, der lå på den vestlige side af bugten. I Villingebæk øst havde man stadig vand i brøndene. Vandet forsvandt ved 3. eller 4. udgravning af Lergraven (den store sø). De berørte ejendomme var mest lejeboliger under Dronningmølle Teglværk, hvorfor det var naturligt, at Teglværket dannede et aktieselskab, Villingebæk Vandværk, som indbød borgerne til at tegne sig som vandforbrugere. Ikke alle tegnede sig og private brønde i Dronningmølle blev bevaret helt op til 1980’erne. I juni 1937 flød vandet fra værket. Efter 2. verdenskrig og besættelsen blev vandindvindingsretten fastlagt i 1948. Udviklingen fortsatte langsomt indtil den voldsomme udstykning af fritidshusparceller – især langs Kattegatkysten – satte ind midt i 1960’erne. Behovet for vand steg drastisk, men “der var jo rigeligt”. Man var ikke opmærksom på problemer om forurening af grundvandet – heller ikke at en regndråbe er 36 år undervejs inden den bliver til grundvand.

 

I 1965-67 indledtes 1. etape med udbygning af filtre, rentvandsbeholder for vandforsyning af 350 parceller, projekteret af rådgivende ingeniør Dines Jørgensen og Co, Hillerød. I 1966 påbegyndtes ledningarbejde og i 1967 blev boring udført. I 1968 fortsatte ledningsarbejdet og 1970-71 begyndte 2. etape med udbygning af filtre, rentvandsbeholder, pumper mm. for vandforsyning af 1100 parceller som følge af A/S Stabilias store udstykninger, der betød at grundkøberne gennem prisen tilførte vandværket store beløb, som lettede vandværkets udbygninger. I 1971-72 nye ledningsarbejder og i 1974 ny boring. Med hensyn til boringer deler vandværket skæbne med vandværkerne fra Helsingør til Hundested, idet der ligger et methanbælte i jorden 5-8 km fra Kattegatkysten. Dette stiller store krav til vandbehandlingen. I 1981 blev der udført store ledningsarbejder på Bålbakken – ledningfornyelse på Strandvejen helt til Dronningmølle By, hvor andelshaverne viste stor forståelse og indbetalte større engangsbeløb. I 1984 blev Villingerød Landsby tilsluttet efter utallige og uendelige møder. Villingebæk Vandværk har altid respekteret andre vandværkers selvstændighed og har modsat sig tvangindlemmelse, selvom Kommunen gik ind herfor eller Kommunen har forsøgt sig med tanken om at Villingebæk Vandværk skulle være egnens regionale vandværk på bekostning af nabovandværkerne. I 1985 forhandledes frivillig sammenlægning med Dronningmølle Park Vandværk (120 andelshavere) – en sammenlægning, der foregik forbilledlig.

 

I 1990-91 skete en renovering af vandværket, to hydroforer blev fjernet, overgang til VLT-styrede pumper, nyt eltavleanlæg. Start 19. november 1990 – aflevering 27. juni 1991. Det var glædeligt at denne store ombygning ikke på nogen måde generede andelshaverne, der med kontant indbetaling af kr. 1.200,-, inkl.. moms. gjorde denne tiltrængte fornyelse mulig. Følgende udførte arbejdet:

 

Murermester Gustav Dahl Eriksen

Tømmermester Karl Otto

Malermester Flemming Larsen

Esrum El ved Per Olsen

VVS-mester Svend Jarlstrøm

Projekt og tilsynsførende, rådgivende ingeniør Dines Jørgensen Co A/S

Dons Laboratorium

 

Efter forhandlinger, som startede i 1995, blev andelshaverne i Dronningmølle Vandværk i 1996 optaget i Villingebæk Vandværk. 

 

I ???? blev en tredje grundvandsboring etableret og taget i brug. Boringen ligger i det fredede område for enden af brandbæltet mellem Grundejerforeningen Fuglevangen og Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III.

 

En forbindelsesledning blev i ???? etableret til Kildekrog Vandværk. Kan bruges begge veje i tilfælde af manglende vand på et af vandværkerne. Kildekrog Vandværk har også en forbindelsesledning til Hornbæk Vandværk. 

 

I foråret 2002 blev der lagt ny råvandsledning fra fordelerbrønden til vandværket. 

 

I 2007 blev der lagt ledningsnet ud ad Villingerødvej, fra udkanten af Villingerød by til og med Villingerødvej 70, og fire nye andelshavere kunne overgå fra private brønde til vand fra vandværket.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *